DATE: 8. juni 2024
TIME: 10:00
LOCATION: Kaffestuggu
VENUE: Kaffestuggu
10:00 Felekurs med Olav Kjernmoen 8. juni 2024

Kjernmoens egne ord: “2 timers «Fel-spell-shop» der du kan lære nøern gamle, glømte feleleker i frå bortgjømte kriker og kroker i Alvdal og litt rundtomkring. Ellers uformelt samspell og utveksling av spellteknikk, og kanskje nøern gode historier.  Vælkømmen gammel som ung tæ et trivele spelltræff”

 

Kl 10.00 – 12.00 Kurs. 300,-  Ungdom under 18: kr.150. 

2023 @ Røros Folk Festival / Olav L. Mjelva